fbpx

Sąlygomis ir taisyklėmis

Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo-pardavimo sutarties, sudaromos tarp elektroninės parduotuvės http://www.cloudline.lt (toliau – cloudline.lt, el. parduotuvė, mūsų, mumis, mes, Pardavėjas) ir cloudline.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų, Jums, Jus, Pirkėjas) dalis, supažindinančios su el. parduotuvės prekių pirkimo-pardavimo sąlygomis bei nustatančios cloudline.lt ir Jūsų teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu-pardavimu el. parduotuvėje.

I. Bendrosios nuostatos

1. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis turi teisę:
1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

1.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus – tik turėdami tėvų, įtėvių arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

1.3. juridiniai asmenys;

1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Jeigu norite naudotis el. parduotuvės paslaugomis, privalote užsiregistruoti. Registracija laikoma įvykusia ir galiojančia, kai elektroniniu būdu pateikiate informaciją apie save ir perėjote prie tolesnių veiksmų.

3. Jūsų pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis el. parduotuvėje, saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei šių Taisyklių 1 Priede aprašyta  „Privatumo politika“.

4. Prekių kainos, nurodytos el. parduotuvės kainoraščiuose, galioja tik perkant šias prekes el. parduotuvėje. Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą. Pristatymo kaina aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama pačiame užsakymo patvirtinime.

5. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Jūsų ir cloudline.lt laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs, el. parduotuvėje suformavę prekių krepšelį, nurodę būdą ir adresą bei susipažinę (perskaitę paspaudžiate mygtuką „Aš perskaičiau ir sutinku su Privatumo politika“) su šiomis Taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Tęsti“.

6. Apie pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą cloudline.lt Jus informuoja išsiųsdamas pranešimą Jūsų nurodytu el. pašto adresu.

II. Jūsų TEISĖS IR PAREIGOS

7. Galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią užrašinę iš el. parduotuvėje pateikiamų.

8. Naudodamasis el. parduotuvės paslaugomis, Jūs sutinkate su šiomis pirkimo-pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

9. El. parduotuvės registracijos formoje Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu bus pasikeitę Jūsų asmens duomenys, ir mes apie tai nebūsime informuoti, prisiimsite visą dėl to kylančią nuostolių riziką.

10. Jūs atsakote už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve.

11. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais.

12. Jūs įsipareigojate tretiesiems asmenims neperduoti savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Jeigu prarandate prisijungimo duomenis, privalote nedelsiant informuoti cloudline.lt el.paštu info@cloudline.lt. Cloudline.lt neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, pasinaudojus Jūsų prisijungimo duomenimis, iki informavimo momento. Tokiu atveju cloudline.lt turi teisę laikyti, kad veiksmus el. parduotuvėje atlikote Jūs.

13. Kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, prašome Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) leisti įrašyti informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ar kreipdamiesi į mus svetainėje nurodytais kontaktais.

III. Cloudline.lt teisės ir pareigos

14. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys arba Jūs nesilaikote kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, cloudline.lt turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Jūsų duomenis arba apriboti Jūsų teisę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Jūsų pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsakote tik Jūs pats.

15. Cloudline.lt pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo sustabdyti arba nutraukti Jūsų registraciją ir naudojimąsi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad užsiimate neleistina veikla ar kitaip bandote pakenkti el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

16. Cloudline.lt įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Jums naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

17. Cloudline.lt, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas Jums pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti pinigus per 30 darbo dienų nuo apmokėjimo.

IV. Atsiskaitymas už prekes

18. Už prekes galite atsiskaityti išankstiniu banko pavedimu arba per www.paysera.lt mokėjimo sistemą.

V. Baigiamosios nuostatos

19. Cloudline.lt pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Jus informuodamas el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra paskelbiami el. parduotuvės sistemoje.

20. Jeigu nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, turite teisę jų atsisakyti su sąlyga, kad prarandate teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.

21. Jei po Taisyklių pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

22. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

23. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Į viršų